Een tijdje geleden werd dhr. Willy Ozeel benoemd tot Westvlaams lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB. Omdat dhr. Ozeel voorzitter was van het P.C. West-Vlaanderen en deze functie dient te verlaten, werd een nieuw bureel verkozen voor het Provinciaal Comité van onze provincie.
De nieuwe voorzitter is dhr. Debruyne Alex, bijgestaan door eerste ondervoorzitter dhr. Traversier Roland en tweede ondervoorzitter dhr. Saelens Romain.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN: