In deze periode van het jaar wensen vele mensen elkaar het allerbeste. Ook onze ere-voorzitter Guido Hoste kroop in z’n pen en bezorgde het secretariaat een tekst met warme woorden en wensen voor een succesvol 2018. Deze tekst kregen we van Guido:

LATEN  WIJ IN HET KOMEND JAAR HET LICHT BRANDEND HOUDEN

Een mooie bezinning vier brandende kaarsen en een kind :

De eerste kaars zegde : ik  ben de VREDE – niemand kan mij beletten dat ik uitdoof

De tweede kaars sprak : ik ben het VERTROUWEN – meestal kunnen ze mij missen , het heeft geen zin dat ik blijf branden

De derde kaars voegde eraan toe : ik ben de LIEFDE : ik heb de kracht gekregen om te blijven branden, maar de mensen negeren mij, ze vergeten zelfs hun naaste te beminnen , dan doofde hij ook uit

Plotseling zag een kind  de drie uitgedoofde kaarsen, en vroeg hen , waarom branden jullie niet meer verder, en het kind begon te wenen

De vierde kaars zegde echter, wees niet bang mijn kind, nu ik nog brand kunnen we de andere kaarsen terug aansteken , want ik ben de kaars van de HOOP

Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de HOOP en stak de andere kaarsen aan.

De vlam van de HOOP zou nooit uit ons leven mogen verdwijnen, en ieder van ons zou :

VREDE – VERTROUWEN – LIEFDE  EN HOOP MOETEN KOESTEREN EN BRANDEND HOUDEN

“samenleven bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen”

Deuren van  –  Begrip – Fantasie – Humor – Euforie – Veiligheid – Vriendschap – Geluk – Samenhorigheid – Troost – Geloof – Respect – Waardering en Troost

Weet dat het leven net is als zeilen , dat men ook met tegenwind kan vooruitgaan

Besef  dat, omlaag vallen lukt altijd alleen

Maar het zijn de handen van je vrienden die je omhoog helpen

 

Wij wensen U graag voor 2018

Vreugde – Vriendschap – Verbondenheid – Gezondheid en Familiaal Geluk

En laten wij dromen dat we blijvend Zorgen voor Elkaar en de Vrede en  de Vriendschap  Koesteren,

Want het leven is als Ploegen en Zaaien en Wieden en dan pas Oogsten

We hopen steeds blijvend dat : IEDEREEN EENS IN 2018 EEN ANDER ZOU GELUKKIG MAKEN –

DAN ZOU AL EEN GROOT STUK VAN DE WERELD GELUKKIG WORDEN.

 

ZALIG KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2018

 

Guido en lucienne hoste – verweirder

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR DE JAARLIJKSE STEUN:

Afbeeldingsresultaat voor top cars koksijde