Op donderdag 02/08 2012 kwam de voorzitter van KFC Varsenare, Dhr Gilbert D’Hondt te overlijden in het AZ Sint-Jan te Brugge.
Dhr D’Hondt was meer dan 35 jaar onafgebroken voorzitter van de voetbalclub .

Dhr D’Hondt was tevens lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB en had verschillende verantwoordelijkheden binnen het gewestelijk en provinciaal voetbalmilieu.

De begrafenis gaat door de in de Parochiekerk Sint-Mauritius te Varsenare op woensdag 8 augustus om 10 uur.

rouwbrief Gilbert D’Hondt