Het verscheen al op deze website en eveneens via onze nieuwjaarsspecial van “Vriendschap”, maar op vrijdag 30 januari is er om 19.30 uur onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit in zaal ’t Oud Schooltje te Koksijde-dorp.
De uitnodiging en betalingsvoorwaarden kunt u nogmaals nagaan door op de hiernavolgende link te klikken. uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Om na te gaan of u ingeschreven bent, kunt u klikken op onderstaande link.
Staat u naam niet in deze lijst, dan graag inschrijven bij secretaris Niek Pieters VOOR woensdagavond 21 januari 2009. Deze lijst wordt dagelijks upgedated.
overzicht inschrijvingeni nieuwjaarsreceptie update 23/1
WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Vanheule Koksijde