Er bestaan tal van onduidelijkheden voor wie nu eigenlijk zijn lidgeld kan terugkrijgen en wie niet… Ben ik nog niet te oud om mijn lidgeld terug te krijgen? Bij sommige ziekenfondsen ben je nooit te oud. Bij anderen wel… Een overzicht:

Het gehele bedrag of een deel van je lidgeld van de vriendenkring kan je terugkrijgen via het ziekenfonds. Wat moet je dan doen? Betaal je lidgeld van 25 euro, download het daartoe bestemd formulier van de website van je ziekenfonds, vul het in, breng het mee naar de volgende vergadering van de vriendenkring, en vraag onze secretaris Niek Pieters om er zijn handtekening onder te plaatsen. Deponeer het formulier bij je ziekenkas en enkele dagen later krijg je normaliter een mooi bedrag op je rekening gestort. Hieronder een overzicht van 4 ziekenfondsen. Ben je aangesloten bij een ander ziekenfonds dan de vier die hieronder besproken worden, informeer dan misschien eens…

CM-Fit & Fun – Christelijke Mutualiteit
Voor wie? CM-Fit & Fun geeft aan jongeren van 0 tot 29 jaar (vanaf 1 januari 2009) een tussenkomst op het inschrijvingsgeld bij een erkende sportclub. De tegemoetkoming bedraagt maximum 30 euro per jaar, van 0 jaar tot en met het kalenderjaar waarin je 29 jaar wordt. Vanaf 30 jaar tot en met het jaar waarin je er 49 wordt, krijg je een terugbetaling van 15 euro per jaar voor de sportclub of het sportcentrum. Dit voordeel geldt vanaf 1 januari 2010. Voorwaarden? CM-Fit & Fun is bestemd voor leden van CM West-Vlaanderen van 0 tot 49 jaar (vanaf 1 januari 2009). Wat te doen? De uitbetaling gebeurt door overschrijving op de rekening van de sporters of de ouders, op basis van een correct ingevulde CM-Fit & Funbon. U kan de bons hier downloaden:
• CM-Fit & Funbon 2010 – 0 tot 29 jaar (30 euro) : http://www.cm.be/nl/111/Resources/CM-Fit&FunBon30eurointernet_tcm254-64120.pdf
CM-Fit & Funbon 2010 – 30 tot 49 jaar (15 euro) : http://www.cm.be/nl/111/Resources/CM-Fit&FunBon15eurointernet_tcm254-64119.pdf

Sportprikkel Bond Moyson Bond Moyson geeft aan sportieve jongeren een financiële prikkel. Het eerste jaar betalen ze u 50 % van het inschrijvingsgeld terug met een maximum van 25 euro, de daaropvolgende jaren bedraagt het maximum 15 euro.
Wat?
De Sportprikkel geldt voor inschrijvingen bij een bewegingssportclub, een fitnesscentrum en bij sportinitiatieven ingericht door de gemeentelijke sportdienst (minimum 10 sessies).
Voor wie?
Voor jongeren tot en met 18 jaar is er Sportprikkel met een eerste terugbetaling van maximum 25 euro.
Leden van 19 tot en met 49 jaar komen in aanmerking voor Sportprikkel+ waarbij er jaarlijks
voor maximum 15 euro tussengekomen wordt.
Voorwaarden?
Lid zijn bij Bond Moyson.
Wat te doen?
Een ‘Sportprikkel-formulier’ laten invullen door de sportclub, het fitnesscentrum of de
gemeentelijke sportdienst.
Het formulier downloaden (pdf) via http://www.socmut.be/NR/rdonlyres/8ACF6372-B144-4D14-8084-7E9F48C5A528/0/sportprikkelformulier_admin2010_WEB.pdf

Sportprikkel – Liberale Mutualiteit
De sportprikkel helpt je met de betaling van het lidgeld.
Deze tussenkomst geldt voor alle leeftijden en bedraagt maximaal 25 euro per kalenderjaar.
Er wordt nooit meer terugbetaald dan wat werkelijk betaald werd.
Voor 19- tot en met 25-jarigen wordt er hier bovenop een bijkomende sportprikkel
toegekend in 2009 van 25 euro.
Een bestuurslid/secretaris van de sportclub moet een verklaring op erewoord ondertekenen.
Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden :
http://www.wlz.be/cms/Mut404/Aanvraagformulieren/Sportprikkel.pdf

Sportclub – Onafhankelijk Ziekenfonds
Voordeel?
Het Onafhankelijk Ziekenfonds betaalt een tussenkomst van 12 euro voor het lidgeld bij de sportclub. Alle gezinsleden hebben recht op deze tussenkomst, ongeacht de leeftijd, en dit ieder jaar opnieuw.
Voorwaarden?
In regel zijn met de OZ-bijdragen Comfort. Het lidgeld moet bovendien voor de duur van een sportseizoen betaald zijn.
Hoe bekomen?
Het OZ-standaardformulier ingevuld door het fitnesscentrum bij het Onafhankelijk Ziekenfonds indienen.
Dit formulier eerst downloaden via : http://www.oz.be/c/document_library/get_file?uuid=aef4d93a-c8f9-46d6-8cd3-7ac9f1d361c7&groupId=11275

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Potje Pate