Traditioneel en ook een beetje verplicht is dat de vergadering van september ook de statutaire vergadering is. Dit jaar was het niet anders, maar wel een uitzondering met andere jaren was dat er zich maar liefst vier nieuwe kandidaat-bestuursleden aanboden. We kregen via email de kandidatuur binnen van Franky Deprez, Olivier Gilis, Daniël Knockaert en Chris Marey. Er waren maar twee vrije plaatsen in het bestuur, maar toch beslisten we de vier kandidaten op te nemen binnen onze bestuursgroep, dit allemaal als stagiair. Het aantal stagiairs staat niet statutair bepaald. We doen dat met de reden dat er geruchten zijn dat enkele van onze huidige bestuursleden zich nog dit seizoen of begin volgend seizoen zouden terugtrekken uit ons bestuur. We zullen dan ook wellicht de vier stagiairs een vacante bestuursplaats kunnen aanbieden.
Bedankt aan Franky, Olivier, Daniël en Chris voor hun inzet en durf om bij ons bestuur toe te treden. Maandag aanstaande komt de nieuwe bestuursgroep samen om de taakverdeling te bespreken.

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:

't Valentientje