Bij deze ziet de Vriendenkring Ieper af van de organisatie van de PAV. Hun beslissing werd genoteerd. Over de organisatie van de PAV 2022 zal later beslist worden in overleg tussen BA WVL en de Werkgroep.

Dit betekent evenwel niet dat de PAV in 2021 niet doorgaat. Het BA WVL vindt het immers belangrijk de West-Vlaamse scheidsrechtersgemeenschap na een lange periode van afwezigheid, de gelegenheid te geven samen te komen. Uiteraard zal dit voor dit jaar in een totaal andere vorm zijn. Maar het is klaar en duidelijk: er is van een annulatie van de PAV geen sprake; voor 2021 zal een alternatief programma uitgewerkt worden.

De volgende beslissing is genomen: de fysische en theoretische testen van zaterdag 28/08/2021 worden omgebouwd tot een heuse REFEREE DAY. Uiteraard blijft de organisatie van de testen overdag zoals gepland doorgaan. De details zullen later gecommuniceerd worden.

Maar daarnaast gaat de PAV (in een eenmalig aparte stijl en met respectering van de COVID-19 maatregelen) door. Concreet betekent dit

  • Gedurende de hele dag zullen alle refs uitgenodigd worden om de documenten (scheidsrechterskaart, badge, Law of the Games) af te halen en een opleidingssessie rond de spelregelwijzigingen en instructies voor het seizoen 2021-2022 bij te wonen (deze geldt eveneens als eerste J-cursus met verplichte aanwezigheid).
  • In de vooravond zal een receptie georganiseerd worden voor de refs die vereremerkt worden met de Bondserepenning of Lid van Verdienste.
  • Daarna wordt een beperkte academische zitting georganiseerd waarbij het BA WVL zal instaan voor het uitnodigen van de aanwezigen rekening houdend met de zaalcapaciteit.
  • Mogelijkheid tot een drankje tijdens de dag voor iedereen en een receptie ’s avonds voor de genodigden.

Plaats van afspraak is het Jeugdcomplex Schiervelde in Roeselare. Ik hou er nu al aan de verantwoordelijken hiervoor van harte te danken.

De komende weken volgt meer uitleg!