Mededelingen C.S.C. :
– Kandidaten Hogere afdelingen moeten de testen van hogere lopen in de Provincie.
– Nieuwe testen zullen besproken worden met de andere voorzitters (Nederlandstalige)
– Rekening houden met scheidsrechters die studeren.

Verslag PC door Bots Gaston.
– Overzicht van de scheidsrechters die werden opgeroepen naar de zittingen van het Provinciaal Comité.

Verslag Bedrijfsvoetbal door Mouton Edgard – volgende zitting.

Verslag Liga Lagere afdelingen door Staelens Marino
– Stemming nieuwe beheerraad.
– Voorstellen voor Nationale studiecommissie.
– Vraag rond primokaarten
– Vraag ivm de uitrusting van de doelmannen.

Verscheidene
– Herkansing fysieke en theoretische testen. Gaan door op 20.11.2007 te Tielt.
19.00 uur theorie
19.30 uur fysieke testen.

– Rekrutering en behouden scheidsrechters
* Ontslagen zullen we van dichter opvolgen. De heer Patrick Demeulenaere zal zich hiermee inlaten.
* Afwezige scheidsrechters. Enige soepelheid aan de dag leggen maar misbruiken niet tolereren.
* Scheidsrechters die nog een extra wedstrijd willen tijdens het weekend kunnen zich voortaan opgegeven vanaf vrijdag bij de heer Mouton. Dit heeft reeds een positief resultaat.
* Op voorstel van de heer Roets zullen ook assistenten die het wensen een extra jeugdwedstrijd kunnen leiden als scheidsrechter.
* Scheidsrechters die op zaterdagnamiddag beschikbaar zijn hen zowel de wedstrijd van knapen en miniemen laten leiden.
* Scheidsrechters die alleen op zaterdagmorgen beschikbaar zijn zullen worden aangeschreven.
* Het aantal weken dat men naar dezelfde ploeg niet mag gaan zouden we kunnen inkorten van 4 weken naar 3 weken.
* Nieuwe scheidsrechters zal men benoemen na 1 seizoen zodat men vlugger kan doorstromen.
* Ploegen die een tekort aan scheidsrechter hebben zouden op zondagvoormiddag geen scheidsrechter meer krijgen. Dit zou betekenen dat er een 15-tal zouden vrijkomen om andere wedstrijden te leiden.