1) Op de try-out van de fysieke testen op 29 maart in Torhout was er een bijzondere lage aanwezigheid qua refs. Er werd besproken dat de trainingen dienen in het teken van de interval en de spurt te gebeuren. De normen tot slagen worden opgenomen in het werkplan (details volgen later).
De theoretische en fysieke testen vinden plaats op zaterdag 30 augustus, Bloso Assebroek.
2) Voor de rekrutering en behoud van scheidsrechters is gebleken dat affiches en folders duur zijn en weinig rendement opleveren. De vriendenkringen zullen mogelijks in de toekomst beloond worden voor het vinden van nieuwe kandidaten
Voor het behoud van jonge scheidsrechters komt er een peterschap bij (3+1 een paar maanden later)
3) De laatste aanpassing van vergoeding en verplaatsingskosten was in 2001. Verplaatsingskosten en vergoedingen gebeurden op basis van vergelijking met het openbare ambt.
Naar de toekomst toe wil men een indexering voor de verplaatsingskosten. De voostellen van de diverse provincies worden in een werkgroep besproken. Wordt vervolgd…
4) Er is herziening cursus 5 in het werkplan 2008 opgenomen. Voor de talenten is er een versnelde doorstroming mogelijk. Er komt ook elke maand een verplichte fysieke training. Wellicht wordt een groter aantal kandidaten toegelaten, waarna er een strengere selectie zal volgen.
5) Het dragen van een tandbeugel is toegelaten.
Er dient strenger en degelijke controle van de beenbeschermers te gebeuren.
Een voorval in de testen die niet van kwetsuur zijn (dus medisch), worden niet terugbetaald door de verzekering, omdat het niet om een ongeval gaat.
6) Er is opnieuw een feit van ernstige kritiek van een scheidsrechter tegenover een collega. Verschijning PSC mei.
7) Verslagen voor rode kaart/incidenten dienen meer aandacht te krijgen in de cursus kandidaat-scheidsrechter. Het scheidsrechtersblad dient men volledig in te vullen, ook uw persoonlijke gegevens.
Het feit dat een identiteitskaart ontbreekt of ongeldig is, moet in de rubriek aanmerkingen opgenomen worden.
8) Vragenlijst 2008-2009 komt op de e-kickoff. Downloaden en doorsturen naar het PSC tot uiterlijk 31 mei. Vooral gewijzigde informatie is heel belangrijk.
9) Zoals reeds verschenen op onze website hamert het PSC er op om ook aan de après-match deel te nemen. Sommige clubs sparen nog kosten noch moeite om de refs een maaltijd aan te bieden, en het is ondenkbaar om daar telkens geen gevolg aan te geven.
10) De scheidsrechter moet voor elke wedstrijd nazicht doen van de inhoud van verbandkist (EHBO-koffer). Dit wordt verder besproken tijdens de vergadering voorzitters PSC van 25 mei aanstaande.