1) Werving nieuwe kandidaat-scheidsrechters
– In de eerste cursus augustus 48 nieuwe refs
– In de tweede cursus januari 29 nieuwe refs (oa 3 van onze Vriendenkring)
– Het aantal wervingen (77 in totaal) ligt onder het aantal ontslagen (80 in totaal) tot nu toe dit seizoen.
2) Verzorging MOET toegelaten worden (ook bijvoorbeeld door een hulptrainer). In ernstige gevallen mag de dokter/kiné die uit de neutrale zone werd gezet toch opnieuw op het speelveld komen om de verzorging toe te laten.
3) Bij een verslag aan het Provinciaal Comité moet u bij rode kaart voor het ontnemen van een scoringskans duidelijk laten blijken dat u rood gaf voor het wegnemen van die scoringskans of voor bijvoorbeeld een brutale tackle.
4) +40 jarigen die in aanmerking komen voor het bekomen van de Bondserepenning of titel Lid van Verdienste, dienen dit aan te vragen aan het provinciaal secretariaat ten laatste op 15 maart 2008.
5) Een scheidsrechter H (nog voetballer) mag fluiten in “klimmen en dalen” en kan ook fungeren als assistent-scheidsrechter.
6) De try-out van de nieuwe testen gaat door te Torhout op zaterdag 22 maart en zaterdag 29 maart. Op vrijwillige basis worden uitgenodigd :
– scheidsrechters “klimmen en dalen”
– assistenten categorie 1 en 2
– trainer van de Vriendenkring (er wordt nu al aangewezen meer te trainen op interval)
7) Er is een herwerking in de maak voor de Cursus 5, zodat bij uitzonderlijke elementen een versnelde doorstroming mogelijk is. Ook dient cursus 5 vanaf volgend seizoen fysieke trainingen te volgen.
8) Er komt vanaf volgend seizoen eveneens een afbouw van de prestaties van beloften als assistent. Voorstellen worden desbetreffend door de verantwoordelijke AR aan de directiecommissie overgemaakt.