Het PSC deelt mee dat er in aanloop van de nieuwe fysieke testen een try-out is van deze nieuwe testen, dit op de piste van het Sportpark te Torhout.
Onze Vriendenkring heeft in de training van gisteren bepaald dat we er aan zullen deelnemen op zaterdagvoormiddag 22 maart 2008.
Met een diegene van onze Vriendenkring die willen, zullen we de nieuwe testen uitproberen.
Alle scheidsrechters van “klimmen en dalen”, assistent-scheidsrechters categorie 1 en 2 en de trainer(s) binnen de Vriendenkringen zijn op vrijwillige basis uitgenodigd.
Er is eveneens een tweede try-out op zaterdag 29 maart, maar onze Vriendenkring heeft geopteerd om samen op zaterdag 22 maart te gaan. Wie het wenst, kan ook aan beide deelnemen.