Ook dit seizoen zijn er tal van reglementswijzigingen.Op je e-kickoff verscheen reeds een bericht,graag geven ook wij je deze mee. Eveneens geven we je graag het werkplan van volgend seizoen mee.

10_Reglementswijzigingen 2019 – 2020 2_Werkplan 2019-2020 (2)