Dit jaar wordt de Provinciale Algemene Vergadering georganiseerd door de vriendenkring van Roeselare. De vergadering gaat door op vrijdag 28 augustus 2015 in “De Leest” in Izegem. Schrijf deze datum dus al zeker in je agenda!

Verdere details volgen later.

uitnodiging PAV

WE DANKEN ONDERSTAANDE SPONSOR VOOR DEJAARLIJKSE STEUN