De laatste wedstrijden worden bijna gespeeld. Iedereen verdient rust. Dus naar jaarlijkse gewoonte trainen we niet in de maand juni. Volgende woensdag (26 mei 2010) is er dan ook de laatste training van het seizoen 2010-2011.
We beginnen een kwartiertje vroeger, omdat na de training een afsluitend etentje is bij sponsor Tuur Djes te Beauvoorde.
Indien u nog één keer wenst mee te klopen, afspraak om 18.45 uur aan het Sportpark te Veurne, waar om 19 uur de training begint. Ook de partners zijn van harte welkom om mee een spaghetti of boerestuute te eten bij onze sponsor (alles op eigen kost)

Ter info al dit. De maandelijks trainingen worden hervat op woensdag 7 juli 2010. Later veel meer…

WIJ DANKEN VOLGENDE SPONSOR VOOR HUN JAARLIJKSE STEUN:
Tuur Djès Beauvoorde